Νέο Προεδρείο στο ΣΥ.ΦΑ.

Νέο Προεδρείο στο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης. Ο ΣΥ.ΦΑ., η μεγαλύτερη φαρμακαποθήκη στην Ελλάδα και μία από τις τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, αναγγέλλει τα αποτελέσματα της πρόσφατης ψηφοφορίας του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή του Νέου Προεδρείου